ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ

O Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» έχοντας υπόψη το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, καλεί

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του Δήμου Διονύσου Αττικής στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 1/09/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μμ στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. «Έγκριση προγράμματος, δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την πραγματοποίηση του ετησίου πολιτιστικού φεστιβάλ Δήμου Διονύσου ‘’Διονύσια 2015’’.»
2. « Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.»
3. «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης πάγιου και σταθερού χαρακτήρα ΔΕΗ και την διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ο.ε 2015.»

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 19η / 2015

Έχουμε 49 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

©2012 Ο.Ν.Α.Π. ΔΗΜΟY ΔΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ». Ανάπτυξη εφαρμογής & φιλοξενία IMPRESSI. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.